Zeytin Sigorta
Yangın Sigortası | Sağlık Sigortası | Kasko Sigorta | Trafık Sigortası

Zeytin Sigorta

İşyeri Paket Sigortası


İşyeri paket sigorta poliçesi ile işyeri binanız, demirbaşınız, makine-tesisatınız, emteanız kısacası muhteviyatınız ve camlarınız, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alınabilir. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

Zeytin Sigorta

Ek teminatlar

Deprem, Sel veya Su Baskını, Deniz Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu, Komşuluk Mali Sorumluluğu, Enkaz Kaldırma Masrafları, Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea), Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık, Taşınan Para, Emniyeti Suiistimal, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz, Çalışanlara ait özel eşyalar, Cam Kırılması Sigortası - aynalar dâhil- Cam Kırılması Nedeniyle Gıda Maddelerinde Meydana Gelecek Bozulma

Zeytin Sigorta

Konut Paket Sigortası

Eviniz için en ekonomik koşullarla, tam kapsamlı sigorta!

İnsanın evi gibisi yok. Ancak herşey yolunda giderken bir anda kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Peki, bu zorlukları en kolay şekilde aşmanın yolu nedir? Elbette, riskleri de planlarınıza dahil edip gerekli önlemleri almak... Mal varlıklarınızın başına gelebilecek olası olumsuzların riskini ve oluşabilecek potansiyel zararları telafi etmenin en etkin ve en ekonomik yolu ise sigortadır. Konut Paket Sigortası, işte bu riskleri aşmanız adına size sunduğumuz çok özel bir sigorta tipi.

Ana Teminatlar / Ek Teminatlar
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Deprem (Ek teminat)
Dahili su, sel, su basması, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı
Kara ve hava taşıtları çarpması, enkaz kaldırma masrafları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Hırsızlık
Binaya ait sabit kıymetlerde olabilecek hırsızlık hasarları
Komşularınıza ve/veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluk
Kira kaybı, hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
İzolasyon hasarları
Ev eşyası nakliyatı, tamirci ve kuru temizleyiciye bırakılan eşyaların çalınması veya yanması
Cam kırılması
Yakıt sızması
Akvaryumdan su sızması
Kazaen kırılma
Elektrik hasarları
Elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Misafir eşyaları
Bahçe ağaçları ve süs bitkileri
Konut yardım hizmetleri
Su tesisatı hizmeti / Elektrik tesisatı hizmeti / Cam işleri hizmeti / Çilingir hizmeti
Kapkaç teminatı
Elektronik ev eşyalarının kazaen kırılması ve bozulması
3. şahıs sorumluluk
Aile bireylerinin ferdi kaza sigortası
Hukuksal koruma teminatı
Acil sağlık teminatı
Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları
Acil sağlık hizmetleri
Tıbbi danışmanlık / Acil sağlık hizmeti / Acil kara ambulans hizmeti / Acil hekim hizmeti / İlaç ve sarf malzemeleri

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

Zeytin Sigorta

Dikkat Edilecek Hususlar

Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır. Sigortalı, hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir. Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli brüt kardır.

Zeytin Sigorta

Yangın Abonman Sigortası

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta işyeri veya deponuzda mal ve emtea değerinin ve miktarının dönem içinde iniş çıkışlar göstermesi söz konusu ise tercih edilebileceğiniz bir sigorta türüdür. Poliçe dönemler içinde oluşabilecek en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenir. 3 ayda bir değişiklik gösteren sigortalı malların ve emtiaların stok bedeli bildirilerek poliçede yer alan değerler güncellenir. Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçenizde belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat almış olursunuz. Bu sigorta da Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.

Zeytin Sigorta

Ekibimiz